Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Chứng Hoang Tưởng
Chứng Hoang Tưởng
Trải bài này không dành cho những người có bệnh lý thực sự; nó được dành cho những khi bạn bị một suy nghĩ tệ hại nào đó ám ảnh và ăn sâu vào ý thức của bản thân bạn, khiến bạn bị thuyết phục rằng điều đó sẽ thành hiện thực trong nay mai. Từng câu hỏi sẽ dẫn dắt bạn khỏi cơn ác mộng dai dẳng đó.
Chứng Hoang Tưởng