Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Mối Quan Hệ Trong Quá Khứ
Mối Quan Hệ Trong Quá Khứ
Trải bài Tarot này được dùng để bói về một mối quan hệ đã kết thúc. Nó cho biết những ảnh hưởng lên người được bói, giải đáp những khúc mắc còn sót lại, hoặc dùng để rút kinh nghiệm cho tương lai.
Mối Quan Hệ Trong Quá Khứ