Trợ Giúp
Bói Bài Tarot Vòng Nguyệt Quế
Vòng Nguyệt Quế
Trải bài dựa trên những phẩm chất đại diện trong một vòng nguyệt quế để đặt ra các câu hỏi. Nếu bất kì nơi nào trong nhà bạn vẫn còn bóng dáng một vòng hoa sau mùa Noel, đừng quên liếc qua một chút và nhớ lại những giá trị đặc biệt của nó.
Vòng Nguyệt Quế